Spørsmål og svar om kurset

Før kurset

Når er siste søknadsdato for vinterkurset 2019?

Siste søknadsdato er den 30 november. Send inn din søknad her >>

Hva kreves for å bli opptatt til kurset?

Om du oppfyller våre grunnleggende krav vil du bli tilbudt en reiselederutdannelse til selvkostpris. Vi ønsker at du som søker oppfyller følgende:

  • Studiekompetanse
  • Norsk flytende muntlig og skriftlig
  • Engelsk ubesværet
  • Yrkeserfaring
  • Alder: 19-35 år

Gjennom å betale påmeldingsavgiften innen en uke (1 200 NOK) er du garantert en plass på kurset. Deretter får du en bekreftelse og billetten din sendes til deg på mail.

Har man avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikring er gyldig ved avbestilling av reisen med fremlegging av legeattest.

Om jeg har gått vinterkurset, kan jeg da også jobbe på sommeren?

Ja, det kan du! Har du gått vinterkurset kan du også jobbe i sommersesongen. Den eneste forskjellen er at i løpet av sommeren vandrer vi med gjestene istedenfor å kjøre ski. 

Om jeg har søkt tidligere og blitt antatt, må jeg skrive ny søknad til vinterkurset?

Ja, det må du. Selv om du ble antatt til for eksempel sommerkurset 2018 så må du sende ny søknad for å kunne bli tatt opp på vinterkurset. Man må søke de ulike reiselederkursene separat.

Hvordan gjennomfører jeg sluttbetalingen og hva hender så?

Sluttbetalingen forfaller 40 dager innen avreise. Forfallsdato og sum å betale finner du på side to på ditt opptaksbrev. Husk å oppgi OCR / referansenummer ved betaling. Et par uker innen avreise får du kursmateriell tilsendt i posten.

På avreisedagen drar du på egen hånd til din respektive flyplass (Arlanda, Landvetter, København eller Oslo) i god tid før flyets avgangstid som er oppgitt på billetten. Siden vil du treffe alle de andre kursdeltakerne samt dine kursledere på flyplassen i Salzburg og der begynner eventyret!

Etter kurset

Får jeg garantert jobb etter kurset?

Vi har ingen jobbgaranti på våre kurs. Alle våre reiseledere rekrutteres fra vår egen utdannelse så er du riktig person er det store muligheter til å få jobb hos STS Alpereiser etter utdannelsen.

Hvor mange får jobb etter gjennomført kurs?

Avhengig av hvordan personalbehovet vårt er, rekrutterer vi personer som har fått gode anbefalinger fra kurset. Reiselederkurset er gyldig i fem år og du kan søke jobb både for kommende sommer- og vintersesonger etter anbefaling fra kurset. Har du fått en anbefaling og er riktig person, har du alltid større sjanse til å få jobb de kommende sesongene. Vårt reiselederkurs anses å være et av de beste i bransjen og etter avsluttet kurs har du også gode sjanser til å få jobb hos andre reisearrangører.

Om jeg får jobb som reiseleder, hvordan fungerer det med overnatting på arbeidsstedet?

STS Alpereiser står for guidelosjering på destinasjonen. Mer informasjon om dette får du i forbindelse med en eventuell ansettelse.

Hva er lønnen som reiseleder?

Vi har en lønnsstruktur som er fremarbeidet i henhold til EU-direktiver og lokale lover og regler. Ansatte som jobber flere sesonger tildeles et sesongstillegg til grunnlønnen. 

Hvilke fordeler har man som reiseleder?

Foruten at du får arbeide i fantastiske alpeomgivelser har du flere bra personalfordeler. Blant annet:

  • Koordinere vernatting og heiskort hele sesongen
  • STS Alpereisers egen uniform
  • Spesialpris på utstyr fra samarbeidspartnere

Hva er det som avgjør om jeg får jobb som reiseleder eller ikke?

I løpet av kurset vil du få teste reiselederyrket så nær virkeligheten som mulig. Du vil få være reiseleder både foran kurskameratene og kurslederne dine. Under kurset gjennomfører du alle typer reiselederoppgaver som transfer, velkomstmøte, dagsutflukter, trefftider, felles vandringsturer, kveldsarrangementer etc. Etter kurset vil kurslederne vurdere hver enkelt persons prestasjoner og skrive anbefalinger til de som har vist ekstra stort engasjement i løpet av uken. Kurslederne har ingen kvote (minst/maks) på anbefalinger – alt baseres på hver persons prestasjoner, både individuelt og i gruppe.

Om man tilbys jobb, hvordan ser sesongen ut?

Vår sesong strekker seg fra april 2018 til oktober 2018. Som ny reiseleder bør du kunne jobbe minst 4 uker. Hvor og når i løpet av sesongen du begynner å arbeide styres av behov, personlige egenskaper og eget ønske.

Vil du arbeide som reiseleder?

Send in søknad