Personopplysningspolicy

STS Alpereiser ble grunnlagt 1976 og er i dag Nordens største frittstående arrangør av reiser til Alpene med ca 50 000 reisende årlig i Sverige, Norge og Finland. STS Alpereiser arrangerer skireiser til flere snøsikre skisteder i Alpene. Om sommeren arrangerer vi vandrings- og sommerreiser til Bad Gastein og Cervinia.

Noen av våre verdier er trygghet og service og vi ønsker at du føler deg trygg. Dine personopplysninger tilhører deg og å ta vel hånd om de personopplysninger du deler med oss er av største viktighet for oss. Dine opplysninger er sikre hos oss og vi vil at du forstår hvordan vi benytter disse for å tilby deg en bedre, mer unik og inspirerende opplevelse. Besøk gjerne STS Alpereisers nettside for mer informasjon, www.alpereiser.no.

Oppsummering av personopplysningspolicy

 • STS Alpereiser AS er ansvarlig for personopplysningene og innhenter og håndterer dine personopplysninger i henhold til GDPR forordningen.

 • Vi innhenter og lagrer dine personopplysninger for at vi skal kunne innfri våre forpliktelser i kundeforholdet med deg. Her kan du lese reisevilkår.

 • Personopplysningene dine brukes  for at vi gjennom markedsføring skal kunne gi deg bedre tilpassede tilbud. For å gi så personlig relevant markedsføring som mulig benytter vi oss av din surfehistorikk samt brukermønster på vår nettside. Her kan du lese mer om hvordan vi benytter dine personopplysninger i markedsføringssammenheng.

 • Du kan når som helst takke nei til å få markedsføring fra STS Alpereiser og har også rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg, samt å i de tilfeller samtykke ligger til grunn for personopplysningene, trekke tilbake dette samtykket. Her kan du lese mer om rettighetene dine.

STS Alpresor AB / STS Alpereiser (i disse retningslinjene kalt «vi» eller «oss») er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi henter inn fra deg. Kontaktopplysninger til STS Alpresor AB (org.nr. 556260-9759): Kyrkogatan 48, NK-huset, SE-41108 Göteborg. Tlf. +46 (0)771 20 20 20. Email: dataprotection@alpereiser.no.

STS Alpereiser behandler alle personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi er opptatt av personvern og ønsker å være åpne om hvordan personopplysninger blir behandlet. Vi ber deg derfor ta deg tid til å lese gjennom retningslinjene for personvern. Retningslinjene tar for seg blant annet:

 • hvilke typer personopplysninger vi samler inn, og til hvilke formål
 • når og hvordan vi utveksler personopplysninger i STS Alpereiser og med andre samarbeidspartnere
 • hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene og til hvilke formål
 • rettighetene dine, blant annet hvordan du får tilgang til og kan oppdatere personopplysningene

Vi har forsøkt å utforme retningslinjene så enkelt som mulig, men om begreper som behandlingsansvarlig eller de ulike kategoriene personopplysninger skulle være ukjente for deg, kan du begynne med å lese mer om disse og andre begreper i avsnittet «Nøkkelbegreper».

Personopplysninger: Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til en fysisk person som er i live, for eksempel navn, personnummer, bestillingsnummer og IP-adresse, om den kan knyttes til en fysisk person.

Behandlingsansvarlig: Behandlingsansvarlig er den aktøren som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene som skal brukes til behandlingen av personopplysninger.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS): EØS består av medlemslandene i EU pluss Norge, Island og Liechtenstein.

Annonser på nettet: Dette er markedsføringsmeldinger som du kan se på internett.

Særlige kategorier av personopplysninger: Dette er kategorier av personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, og behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger som har som formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Reisemål utenfor Europa: Ved reiser til enkelte reisemål utenfor Europa må man sende personopplysninger til berørte myndigheter for å kunne gjennomføre reisen.

Når du registrerer deg for å abonnere på nyhetsbrevet vårt
Vi henter inn følgende personopplysninger fra deg for å kunne sende deg nyhetsbrev:

 • E-postadresse
 • Hvilken eller hvilke flyplasser du helst reiser fra
 • Hvilken sesong du er interessert i informasjon om

Når du bruker Min side
Vi henter inn følgende personopplysninger fra deg for å kunne administrere kontoen på Min side:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Bestillingsnummer (hvis du har bestilt reise hos oss)

Når du søker på nettsidene våre eller bruker mobilappen
For at vi skal kunne forbedre brukeropplevelsen og levere tilpassede tjenester, kan vi hente inn disse personopplysningene:

 • Reisepreferanser basert på filtrene du bruker når du søker
 • Informasjon om surfevanene dine på nettstedet og i mobilappene våre
 • Informasjon om når du klikker på noen av annonsene våre, også annonser som vises på andre samarbeidspartneres nettsteder
 • Informasjon om hvordan du finner veien til de digitale tjenestene våre, blant annet om operativsystem, IP-adresse, nettidentifikatorer og nettstedsopplysninger
 • Sosiale preferanser, som interesser og aktiviteter

Når du kjøper produktene våre i butikken, hos forhandlerne eller på nettet
For at vi skal kunne levere produktene til deg, henter vi inn opplysningene nevnt nedenfor. Når du kjøper produktene fra forhandlere/reisebyråer, vil de hente inn personopplysningene. Hvis bestillingen omfatter barn, henter vi også inn nødvendige opplysninger om barnet/barna.

 • Passasjeropplysninger, passopplysninger, opplysninger fra andre ID-dokumenter
 • Forsikringsinformasjon
 • Aktuelle medisinske opplysninger og informasjon om andre særlige behov, behov knyttet til kosthold og/eller behov knyttet til nedsatt funksjonsevne.
 • Informasjon om kjøpene, herunder hva du har kjøpt, når og hvor du kjøpte det, hvordan du betalte og kredittkortopplysninger eller annen betalingsinformasjon
 • Informasjon om surfevanene dine på nettstedet og i mobilappene våre
 • Informasjon om at du har klikket på noen av annonsene våre, herunder annonser som vises på nettstedene til andre organisasjoner
 • Informasjon om hvordan du finner veien til de digitale tjenestene våre, blant annet om operativsystem, IP-adresse, nettidentifikatorer og nettstedsopplysninger
 • Sosiale preferanser, interesser og aktiviteter

Når du kontakter oss eller vi kontakter deg, og når du deltar i kampanjer, konkurranser og undersøkelser eller fyller ut andre spørreskjema om tjenestene våre
Når vi trenger å komme i kontakt med deg, skal svare på henvendelser fra deg eller administrere konkurranser, kampanjer og lignende, behandler vi følgende personopplysninger:

 • Personopplysninger som du oppgir når du kontakter oss, for eksempel per e-post, brev, telefon eller sosiale medier – hovedsakelig henter vi inn de opplysningene vi trenger for å kunne kontakte deg, som navn, brukernavn og e-postadresse
 • Opplysninger om e-post og annen digital kommunikasjon som vi sender til deg og som du åpner, inkludert lenker i utsendelsene som du klikker på
 • Tilbakemelding fra deg, bidrag til kundeundersøkelser og utfylte spørreskjemaer

Andre kilder til personopplysninger

 • Vi kan bruke personopplysninger fra andre kilder – for eksempel spesialistbedrifter som leverer informasjon, og detaljhandelspartnere – om det er nødvendig for å kunne administrere en tjeneste du har etterspurt
 • For å sikre at vi har riktige personopplysninger om deg, kan vi hente inn utfyllende og oppdaterte opplysninger, som personnummer og adresse, fra private og offentlige registre, for eksempel folkeregisteret og Bisnode
 • Forsikringsselskapet ditt, selskapets representanter og helsepersonell kan utveksle relevante personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger med oss i tilfeller da vi eller de må handle på dine vegne eller for å ivareta andre kunders interesse, og i nødsituasjoner
 • Hvis du logger inn på plattformene og nettjenestene våre ved hjelp av brukeropplysninger fra sosiale nettverk, for eksempel Facebook, Google+ og Instagram, godtar du å dele disse brukeropplysningene med oss. Det kan gjelde navn, e-postadresse, fødselsdato, plassering og andre opplysninger

Personopplysninger som du oppgir om andre personer og om medpassasjerer

 • Når en annen person bruker dine personopplysninger til å gjennomføre en bestilling eller for å kontakte oss om en sak der du er berørt, bruker vi de personopplysningene som denne personen oppgir om deg
 • Når du oppgir personopplysninger om andre personer, må du være sikker på at personene er informert om det, og at du har tillatelse til å oppgi opplysningene. Du bør også forsikre deg om at medpassasjerene forstår hvordan personopplysningene kan bli brukt av oss

Ytterligere informasjon om formålene for behandling av personopplysninger finner du nedenfor, i avsnittet «Bruk av personopplysningene»

I tillegg til det som fremgår av avsnittet «Personopplysninger vi samler inn, og til hvilke formål», bruker vi personopplysningene til formålene som er beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at dersom du velger ikke å oppgi visse personopplysninger til oss, kan det forhindre oss i å levere produkter og tjenester til deg som du ønsker, eller forhindre oss i å inngå avtaler med deg som gjelder slike produkter eller tjenester.

For å levere produkter og tjenester som du har bedt om

Vi må kunne behandle personopplysningene for å administrere kontoen eller bestillingen din, levere de produktene eller tjenestene som du vil kjøpe, og hjelpe deg med andre bestillinger eller gjenkjøp som du etterspør.

For å administrere og forbedre produkter, tjenester og den daglige driften

 • Vi bruker personopplysninger for å kunne administrere og forbedre produkter, nettsteder, mobilapper, kundelojalitetsprogrammer og andre tjenester
 • Vi overvåker bruken av tjenestene våre, og formålet med det er å beskytte personopplysningene dine og avdekke og forhindre svindel, andre lovbrudd og misbruk av tjenestene. Det hjelper oss med å sørge for at det er trygt for deg å bruke tjenestene
 • Vi kan bruke personopplysninger til å gjennomføre markedsundersøkelser, interne undersøkelser og utvikling, og til å utvikle og forbedre produktutvalg, tjenester, butikker, IT-system, sikkerhet, knowhow og den måten vi kommuniserer med deg på

For å få kontakt og samhandle med deg

 • Vi jobber alltid med å forbedre brukerservicen. Når du kontakter oss, for eksempel per e-post, brev og telefon eller via sosiale medier, kan vi bruke personopplysningene til å hjelpe deg med forklaringer og/eller assistanse
 • Vi må behandle personopplysningene for å kunne administrere kampanjer og konkurranser som du velger å delta i, blant annet dem vi gjennomfører sammen med leverandører og detaljhandler vi samarbeider med – for eksempel om du vinner en premie
 • Vi kan invitere deg til å svare på kundeundersøkelser, spørreskjema og andre markedsundersøkelsesaktiviteter som blir arrangert av STS Alpereiser eller av samarbeidspartnere på våre vegne

For å kunne gi deg markedsføring og tilpasset markedsføring

 • Vi bruker personopplysningene til å kunne sende deg markedsføring og tilbud, og ut fra de personopplysningene du har oppgitt, kunne tilpasse markedsføringen ved hjelp av profilering slik at du kan få tilbud som er aktuelle for nettopp deg
 • Du kan lese mer nedenfor om bruken av opplysninger til markedsføring og hvilke rettigheter du har, i avsnittet «Markedskommunikasjon»

Vi ønsker å sikre at all markedskommunikasjon som er knyttet til produkter og tjenester i STS Alpereiser, og til dem fra leverandørene og detaljhandelspartnerne våre, herunder annonser på nettet, er relevant i forhold til interessene dine.

I den forbindelse kan vi bruke personopplysningene ved at vi analyserer tidligere kjøp, surfevaner og søkeinnstillinger når du bruker nettstedet. Vi benytter altså profilering for å få frem hvilke produkter, tjenester og nyheter du er mest interessert i. På den måten kan vi skreddersy kommunikasjonen slik at den blir mer relevant og interessant for deg. For å kunne forstå deg som kunde bedre, og for å kunne levere tjenester og markedskommunikasjon (herunder annonser på nettet som matcher interessene dine) kan vi også slå sammen personopplysninger som vi henter inn når du foretar kjøp i butikk, med personopplysninger som hentes inn fra nettstedene, mobilappene og andre kilder. Du kan lese mer om hvordan vi henter inn informasjon fra nettleseren din, i retningslinjene for informasjonskapsler.

Vi vil gjerne kunne sende deg aktuelle tilbud og nyheter om produktene og tjenestene våre. Vi kan derfor komme til å kontakte deg med markedskommunikasjon i e-post, tekstmeldinger, push-meldinger, reklame i posten og per telefon. Vi kan også sende informasjon om produkter og tjenester fra samarbeidspartnere som vi tror kan være av interesse for deg. Forutsetningen for dette er naturligvis at du tidligere har godtatt å motta slik markedskommunikasjon.

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du når som helst takke nei ved hjelp av innstillinger på hjemmesiden vår, ved å bruke avmeldingslenken som er med i alle tilbud vi sender med e-post, eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nederst i disse retningslinjene. Valget er naturligvis ditt, men om du takker nei til markedsinformasjon fra oss, vil du også kunne gå glipp av flotte tilbud og kampanjer som kan være av interesse for deg.

Du kan fortsatt motta tjenesterelevant informasjon fra oss som gjelder reisen din, også når du er på plass på reisemålet. Da kan det for eksempel være snakk om å bekrefte bestillinger du har gjort, og å formidle viktig informasjon som gjelder bruken av produktene og tjenestene våre. Vi kan også komme til å kontakte deg via tekstmelding når du er på plass på reisemålet, for å informere om aktuelle tilbud og utflukter på reisen.

Vi vil gjerne vite hva du synes, slik at vi kan forbedre produkter og tjenester. Vi kan derfor komme til å kontakte deg i forbindelse med markedsundersøkelser. Du velger alltid selv om du vil delta, eller fortsette å delta, i markedsundersøkelsene.

Vi kan registrere svarene på markedsundersøkelser om produkter og tjenester, for å kunne tilby deg produkter og tjenester som bedre ivaretar dine behov som kunde.

For at vi skal kunne levere de produktene og tjenestene du har kjøpt, vil vi kanskje måtte dele personopplysningene med underleverandører, andre selskap i konsernet og andre samarbeidspartnere. Da kan det for eksempel være snakk om flyselskap, hotell, transportselskap og IT-leverandører. Vi deler personopplysninger med underleverandører, andre selskap i konsernet og samarbeidspartnere bare i den grad det er nødvendig for at leverandører og samarbeidspartnere skal kunne levere sine tjenester til deg og oss, og de får tilgang kun til de personopplysningene som det er bruk for.

Når vi overfører personopplysninger til en leverandør som er vår databehandler, inngår vi alltid nødvendige avtaler for å sikre at vi beholder kontrollen over personopplysningene, og at databehandleren håndterer opplysningene i samsvar med loven og med best mulig sikkerhet.

Vi samarbeider også med nøye utvalgte samarbeidspartnere, blant annet dagligvarekjeder, for å kunne gi deg gode tilbud. For at vi skal kunne gi deg slike tilbud, må vi i enkelte tilfeller dele personopplysningene med disse samarbeidspartnerne.

Vi ønsker å utvikle virksomheten og kunne gi deg mer målrettet informasjon og mer målrettede tjenester og tilbud, og i den forbindelse benytter vi oss av samarbeidspartnere som arbeider med sammenslåing av informasjon, markedsanalyser, markedsundersøkelser og markedsføring. Da deler vi visse personopplysninger med disse samarbeidspartnerne.

Vi bruker diverse IT-tjenester og IT-system til å administrere virksomheten. I noen av disse blir det lagret og behandlet personopplysninger. I de systemene som er installert lokalt hos oss, blir opplysningene behandlet kun av medarbeiderne våre. Når det gjelder tjenester som blir utført hos leverandører, eller som består av skytjenester, overfører vi personopplysninger til disse. Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjepart.

For at du skal kunne reise, vil det noen ganger (på grunn av krav fra myndigheter på avreisestedet og/eller reisemålet) være nødvendig å utlevere personopplysninger som vil bli behandlet i forbindelse med immigrasjons-, grense- og sikkerhetskontroll og bekjempelse av terrorisme, eventuelt andre formål som de aktuelle myndighetene regner som passende.

Noen land krever at du leverer inn detaljerte passasjeropplysninger (for eksempel «US Secure Flight Data») før du får reise. Kravene kan variere fra reisemål til reisemål, og vi anbefaler deg å kontrollere hva som gjelder. Hvis vi har anledning, kan vi hjelpe deg med dette, men det er ikke noe STS Alpereiser er forpliktet til å gjøre.

Hvis vi er pålagt det ifølge loven eller om loven tillater det, kan vi dele personopplysninger med stater og myndigheter i den grad det er nødvendig.

Vi er klar over hvor viktig det er å beskytte og behandle personopplysninger på en god måte. Vi har innført egnede sikkerhetstiltak for å kunne beskytte personopplysningene mot tap og ulovlig tilgang, bruk, endring og ødelegging. Vi arbeider kontinuerlig med “innebygd personvern og personvern som standardinnstilling.”

Vi vil minne deg om at personopplysningenes sikkerhet også kan avhenge av deg. For eksempel når vi har gitt deg et valg, eller når du har valgt et passord som gir deg tilgang til visse tjenester, er det ditt ansvar å holde passordet hemmelig.

Vi kurser medarbeiderne kontinuerlig i personvernspørsmål, og de ansatte har strenge instrukser om å behandle alle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. STS Alpereiser har også et personvernombud som har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysninger i konsernet. Hvis du vil kontakte personvernombudet, sender du e-post tildataprotection@alpereiser.no.

De personopplysningene vi henter inn fra deg, kan bli overført til eller lagret på steder utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). De kan også bli behandlet av organisasjoner som driver virksomhet utenfor EØS og arbeider med oss eller for en av leverandørene våre.

Hvis det skjer, sørger vi for at personopplysningene blir tilstrekkelig beskyttet og behandlet i samsvar med disse retningslinjene. Vernet omfatter, men er ikke begrenset til blant annet passende avtalevilkår, for eksempel standardavtalevilkår som er godkjente av EU-kommisjonen, og andre passende sikkerhetstiltak. Vi kan også gjennomføre vurderinger av personvernkonsekvensene for å være trygge på at sikkerheten har vært grundig utredet.

Vi lagrer personopplysningene bare så lenge som det er nødvendig til formålene som fremgår av disse retningslinjene, og vi følger også det som regnes som god forretningsskikk i bransjen, og de anbefalingene og retningslinjene som finnes.

Personopplysningene vil kun bli brukt til formålene som fremgår av disse retningslinjene for personvern, og/eller for å oppfylle rettslige og administrative forpliktelser. Deretter vil vi på en sikker måte slette personopplysningene. De samme personopplysningene kan imidlertid være lagret på forskjellige steder til forskjellige formål. Det vil si at vi kan slette en opplysning fra ett system når det ikke lenger er behov for den der, samtidig som opplysningen fortsatt blir lagret i et annet system dersom formålet fortsatt er til stede for det systemet. Hvis det etter den nevnte perioden fortsatt er bruk for opplysningene til analytiske, historiske eller andre legitime kommersielle formål, vil vi treffe egnede tiltak for å anonymisere opplysningene slik at de ikke lenger regnes som personopplysninger.

De personopplysningene som vi henter inn i forbindelse med bestillinger, blir lagret i kundedatabasen i tre år. Det gjøres for at vi skal kunne oppfylle lovfestede krav om tilsyn som gjelder for pakkereiser, og for at det skal finnes dokumentasjon på reisen ved en eventuell reklamasjon. Ved reklamasjoner kan personopplysninger bli lagret i ti år, for at vi skal ha mulighet til å forsvare oss mot rettskrav.

Hvis du har registrert deg for å kunne motta nyhetsbrevet vårt, kommer vi til å behandle de opplysningene som trengs for å administrere det, til du melder deg av nyhetsbrevet eller sier fra til oss om at du ikke vil motta det lenger, og ellers i tre år fra du bestilte reisen din. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

Opplysningene på «Min side» blir lagret så lenge du har en aktiv brukerprofil der.

Hvis du er tidligere kunde, kommer vi til å lagre de personopplysningene vi trenger for å kunne fortsette å kontakte deg med markedskommunikasjon, så lenge du har et aktivt kundeforhold til oss. Vi regner kundeforholdet som aktivt dersom du i løpet av de tre siste årene har kjøpt produkter og tjenester av oss og ikke ellers har avregistrert deg fordi du ikke vil motta markedskommunikasjon fra oss. Du kan når som helst melde deg av og slutte å motta markedskommunikasjon fra oss.

Ifølge loven har vi plikt til å bokføre og oppbevare enkelte opplysninger som regnes som regnskapsopplysninger. Disse opplysningene må vi oppbevare i ti år.

Informasjonskapsler, også kalt cookies, er små datafiler som gjør det mulig for et nettsted å hente inn og lagre en rekke opplysninger på din stasjonære pc, bærbare maskin eller mobile enhet. Informasjonskapsler hjelper oss med å ivareta viktige funksjoner og viktig funksjonalitet på nettstedene og i mobilappene, og vi bruker dem for å skape bedre kundeopplevelser. Se egne retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

Nettstedene og mobilappene våre kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre organisasjoner, som har egne retningslinjer for personvern. Du bør lese nøye gjennom vilkårene og retningslinjene for personvern før du oppgir personopplysninger på andre organisasjoners nettsteder – vi påtar oss ikke noe ansvar for andre organisasjoners nettsteder.

Nettstedene og mobilappene våre kan inneholde funksjoner som er knyttet til sosiale medier som Facebook, Twitter, Google+ og Instagram, og disse har egne retningslinjer for personvern. Du bør lese nøye gjennom vilkårene og retningslinjene deres for personvern før du oppgir personopplysninger – vi påtar oss ikke noe ansvar for disse funksjonene.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Dersom behandlingen er basert på samtykke fra deg, har du når som helst rett til å kalle tilbake samtykket ved å kontakte oss.

Rett til tilgang

I tillegg til at du på nettet har tilgang til de personopplysningene som gjelder kontoen eller bestillingen din, har du rett til en gang i året å få kopi av de personopplysningene vi har om deg. Du kan skrive til oss og be om kopi av andre personopplysninger vi har om deg. Vær snill å ta med informasjon som kan hjelpe oss med å identifisere og finne personopplysningene, samt kopi av et gyldig ID-dokument. Hvis du ønsker flere kopier, kan vi måtte fakturere et rimelig administrasjonsgebyr.

Rett til korrigering, sletting, begrensning og til å protestere mot behandling

 • Vi vil sørge for at de personopplysningene vi har om deg, er riktige og oppdaterte. Hvis noen av opplysningene vi har er feil, ber vi deg si fra om det. Du kan når som helst be om få rettet personopplysningene
 • Du har rett til å få personopplysningene slettet, blant annet dersom de ikke lenger trengs til formålet, eller om behandlingen er basert på samtykke fra deg og du velger å trekke det tilbake
 • Under visse forutsetninger har du også rett til å kreve begrensninger i behandlingen av personopplysninger, og du kan når som helst protestere mot at personopplysningene blir behandlet, dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen er allmennhetens interesse eller en berettiget interesse, og når personopplysningene blir behandlet for å kunne sende deg direktemarkedsføring
 • Vi vil oppdatere og slette opplysningene med mindre legitime formål gir oss rett til å fortsette å behandle dem/li>

Rett til dataportabilitet

Hvis det er teknisk mulig og det rettslige grunnlaget for personopplysningsbehandlingen er samtykke eller at behandlingen har vært nødvendig for å oppfylle en avtale, har du under visse forutsetninger rett til å få utlevert disse personopplysningene og rett til å overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten gjelder imidlertid først etter 25. mai 2018.

Du kan også kontakte oss dersom du vil klage på den måten vi henter inn, lagrer og bruker personopplysningene på. Vi anstrenger oss for å finne en løsning på eventuelle klager, men om du er misfornøyd med svaret, kan du henvende deg til din lokale tilsynsmyndighet med klagen a href="http:http://www.datatilsynet.no/ ">www.datatilsynet.no/.

Vi ber deg sende eventuelle krav eller klager skriftlig til personvernombudet vårt:

Addresse: STS Alpresor AB, Kyrkogatan 48, SE 411 08 Gothenburg.
E-post: dataprotection@alpereiser.no

Vær oppmerksom på at vi kan komme til å be deg om å bekrefte identiteten din før vi behandler krav og klager. Vi kan også be om mer informasjon for å bekrefte at du er rette vedkommende til å fremsette kravet eller klagen, når du kontakter oss på noen andres vegne.

Vi vil bare hente inn og bruke personopplysningene dine dersom minst ett av kriteriene nedenfor er oppfylt:

Det er nødvendig på grunn av en avtale med deg eller for å treffe tiltak på anmodning fra deg før avtalen inngås;

For å levere produkter eller tjenester som du ønsker
Vi må behandle personopplysningene for å kunne administrere kontoen eller bestillingen din, levere produkter eller tjenester som du vil kjøpe, og hjelpe deg med bestillinger eller gjenkjøp som du ber om.

Det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser;

Utlevering av personopplysninger til myndigheter
For at du skal kunne reise, vil det noen ganger (på grunn av krav fra myndigheter på avreisestedet og/eller reisemålet) være nødvendig å utlevere personopplysninger som vil bli behandlet i forbindelse med immigrasjons-, grense- og sikkerhetskontroll og bekjempelse av terrorisme, og eventuelle andre formål som de aktuelle myndighetene regner som passende.

Du har gitt oss samtykke;

Kundekonto
Du gir oss tillatelse til å behandle personopplysningene når du registrerer en konto på Min side. Vær klar over at når det er samtykket ditt som er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake samtykket uten at det påvirker lovligheten av den behandlingen som har vært utført før samtykket blir trukket tilbake. Hvis du trekker tilbake samtykket, kan det imidlertid medføre at vi ikke lenger kan levere visse tjenester.

Det er nødvendig for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser;

I en nødsituasjon
Forsikringsselskapet ditt, selskapets representanter og helsepersonell kan utveksle relevante personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger med oss i tilfeller da vi eller de må handle på dine vegne eller i andre kunders interesse, og i nødsituasjoner.

Det er i allmennhetens interesse eller vi har offisiell kompetanse til det;

Sikkerhetsoperasjoner
Vi kan bruke personopplysninger til å reagere ved og håndtere sikkerhetsoperasjoner, ulykker og andre, lignende hendelser, herunder til medisinske og forsikringsmessige formål.

Det er i vår eller en tredjeparts berettigede interesse uten at det innebærer at dine interesser eller rettigheter blir forbigått;

For å kunne tilpasse tilbudene til deg på en bedre måte
Vi kan bruke personopplysningene for bedre å kunne forstå interessene dine og forsøke å forutse hvilke andre produkter, tjenester og opplysninger du vil være mest interesser i. På den måten kan vi skreddersy kommunikasjonen slik at den blir mer relevant og interessant for deg.

Hvis vi blir nødt til å behandle særlige kategorier av personopplysninger, for eksempel opplysninger om helse til medisinske formål, gjør vi det bare dersom det også foreligger en eller flere andre forutsetninger. Noen eksempler kan være at vi har ditt uttrykkelige samtykke; at det er nødvendig for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser og/eller at du er mentalt og juridisk ute av stand til å gi samtykke; at det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare de juridiske rettighetene våre; eller at det er nødvendig med hensyn til viktige samfunnsinteresser.

Reklamasjoner
Som kunde kan du innen to måneder etter hjemkomst klage på reisen med oss. I denne perioden kommer vi til å lagre personopplysningene sammen med opplysninger om reisen, slik at vi har dokumentasjon ved eventuelle fremtidige diskusjoner med deg.

Disse retningslinjene erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene kan bli endret uten forvarsel, og vi ber deg derfor sjekke nettsidene våre regelmessig og se etter oppdateringer. Ved omfattende endringer vil vi informere om det klart og tydelig på nettsidene våre og, dersom vi mener det er hensiktsmessig, ved å sende deg en elektronisk melding om endringene av personvernretningslinjene.